Wij regelen het goed en zorgvuldig

Wij regelen het goed en zorgvuldig

Samen scheiden met mediation

Mediation

Ons kantoor biedt de mogelijkheid van scheidingsmediation. Daarbij behartigen wij de belangen van beide cliënten en wordt geprobeerd om in overleg tot oplossingen te komen. In met name echtscheidingssituaties kunnen de emoties hoog oplopen.

Mirjam Kapteijn is mediator binnen ons kantoor. Bij haar kunt u terecht voor een mediationtraject. 

Een mediation kan bijdragen in het verwerkingsproces van de partners. Het doel is uiteindelijk te komen tot een echtscheidingsconvenant. Dit is een overeenkomst, waarin alle gevolgen van de echtscheiding worden geregeld. De echtscheiding zelf wordt uiteraard ook door ons verzorgd.

Deze procedure is dan eigenlijk nog maar een formaliteit. De werkwijze van een scheidingsmediation is vaak heel bevredigend voor beide partners; er wordt stilgestaan bij de emoties en men regelt de gevolgen van de echtscheiding samen.

Wilt u meer informatie of advies over Mediation?

Bel  0118-634259 of mail voor meer informatie of advies over Mediation.