Openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie

behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur:

 

Mr. M.C. Buntsma heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

–  personen- en familierecht:

            -           echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen,

            -           internationaal privaatrecht,

            -           jeugdbeschermingsrecht,

            -           ouderschap en erkenning.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Mr. M.P. Kapteijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

–  personen- en familierecht:

            -           bijzonder curator

            -           echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen,

            -           internationaal privaatrecht,

            -           jeugdbeschermingsrecht,

            -           mediation,

            -           ouderschap en erkenning.

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

 

Ons kantoor beschikt niet over een stichting derdengelden.